AntiStalker

AntiStalker - Motverkar stalking

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Anti stalking

Tipsfrågesport om stalkning

Forum > Allmänt > Allmänt > Tipsfrågesport om stalkning

Skriv ut

Visar inlägg 1 - 1 av 1.

< [1]  >
Skrivet av BenVit 17 feb 2014 15:37
Skriv ut Direktlänk
Ingen bild

BenVit

(Medlem)

TIPSFRÅGESPORT OM STALKNING (smyg-stalkning)
(Tippa 1, X eller 2)

1)År 2011 hände något som förbättrade läget för
stalkningsutsatta. Vad?
1. En ny lag mot stalkning kom 1 oktober 2011.
X. En stalkad person gav ut en självbiografiskt bok om
stalkning.
2. Expressen skrev en rad artiklar om kändisar som blivit
stalkade.

2)Hur många svenskar blir i år utsatta för någon form av
kontinuerlig förföljelse och trakasserier enligt
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)?
1. 15 st
X. 1500 st
2. 150 000 st

3)Det finns flera olika typer av stalkningsförfarande. En typ
är att förfölja och trakassera någon i låga ordvolymer utom
synhåll för offret. Varför är denna typ kanske den svåraste
att komma tillrätta med?
1. Ingen vill hjälpa den utsatta.
X. Det finns ingen enkel kontrollfunktion.
2. De flesta tycker att det är bagateller.

4)Om man menar att man är utsatt för typen stalkning i låga
ordvolymer och går till psykiatrin för att få hjälp eftersom
man med tiden fått stora problem pga detta, vad kommer
förmodligen att hända?
1. Man blir sjukförklarad och marginaliserad i samhället.
X. Man blir väl bemött och de vet precis vad det handlar om.
2. Psykiatrin håller orsakssambanden öppna och man hamnar på
ruta ett tillsammans med dem för att försöka få stopp på
mobbningen.

5)Om man är stalkad i låga ordvolymer, varför kan man inte bara
spela in det?
1. Inte ens bra mikrofoner är så bra att de kan spela in dessa
låga ljud.
X. Stalkaren vet när offret är på gång att spela in och är
istället tyst då.
2. Det blir för omständigt att lyssna av den kanske tidslånga
inspelningen.

6)Ett vittne är egentligen bättre än teknisk bevisning. Vad kan
vara orsak till att ett vittne i allmänhet inte fungerar vid
stalkning i låga ordvolymer?
1. Omgivningen med eventuella vittnen känner inte till saken.
X. Alla har fullt upp med sina egna liv.
2. Fenomenet är inte så känt och stalkningsoffret har svårt att
bli betrodd. Ett vittne bör ha bra hörsel och inte så mycket
filter för det som är hörbart. Det är inte så vanligt med
egen öppen erfarenhet av diskret ordmobbning.

7)Hur kan det vara möjligt att reta någon till förbannelse och
göra livet till ett helvete för den utsatta?
1. Det går inte utan det är det påstådda offret själv det är
fel på.
X. Det går bara om offret är extremt känslig.
2. Genom att stalkaren har speciella egenskaper. Tar sig tid
för att utföra detta. Att kunna befinna sig i offrets
närhet. Ha tekniska hjälpmedel som tex att bugga en
lägenhet, dator och telefoner. Att sambandsjaga den utsedda
med hjälp av mobiler.

8)Om man går till Polisen och säger sig vara utsatt för
stalkning och gör en polisanmälan, vad händer då med stor
sannolikhet?
1. Man får sitta ner och grundligt gå igenom vad som händer
angående detta och därefter följer de regelbundet upp saken.
X. Polisen har inte så mycket att komma med vid besöket på
stationen och eftersom man inte helt på egen hand kan styrka
brott så avförs polisanmälan också.
2. Man blir tagen för sjuk och blir hänvisad till psykiatrin.

9)Hur lång tid tror ni författaren till de här tipsfrågorna har
varit utsatt för smygstalkning?
1. 12 dagar
X. 12 månader
2. 12 år

10)Vad kan vara en önskedröm för någon som är mobbad på detta
diskreta sätt?
1. Att offret får neuroleptikamedicin att ta livet ut.
X. Att någon berättar för den mobbade att man känner till
själva fenomenet smygretning/smygstalkning, eller just
vuxenmobbningen mot vederbörande, och gärna lämnar
kontaktuppgifter.
2. Att vederbörande skaffar formgjutna öronproppar, bettskena
och mediciner mot psykosomatiska besvär.

11)Om en person säger sig vara mobbad i lönndom, vad kan vara
skälet till att hon inte bara kan skita i det?
1. Personen är för klen.
X. Att det blir en hederssak för offret.
2. Att trakasserandet är för omfattande.

12)Vad kan vara orsak till att denna trakassering i lönndom är
så framgångsrik och så svår att få stopp på?
1. Vuxna tycker att det är en barnslig metod med ringa skada
och därför inte bryr sig.
X. Upplevelsen av denna typ av stalkning i låga röstvolymer
liknar symtomen av en mental diagnos vilket också
psykiatrin, stalkarna med anhang, och andra påstår
eller vill tro.
2. Människor förlitar sig inte alls på psykiatrin.

13)Finns det vedertagen hjälp att få för stalkningsutsatta
personer?
1. Nej, det finns inte ens någon psykolog i Stockholm som är
inriktad mot mobbing för vuxna.
X. Det finns en del psykiater och psykologer där man kan prata
om problemet i sak.
2. Ja, hos Röda korset kan man få vara telefonuppkopplad under
lång tid för att få stöd om man tex känner sig rädd. De har
också kontaktuppgifter till andra instanser.
( Rätta svar: 12X 112 2X2 X2X1 )
 

< [1]  >