AntiStalker

AntiStalker - Motverkar stalking

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Anti stalking

Vad är en stalker?

Stalker är ett ord vi lånat från engelskan och betyder ungefär egensinnig, ondsint, uppsåtlig och upprepad förföljelse och ofredande av en annan person. En stalker följer alltså efter en annan person på ett eller flera sätt. Vanligtvis stannar det vid enbart förföljelse men ibland kan det bli värre.

Om man är en offentlig person är risken större att man blir utsatt för stalking men det kan inträffa för vem som helst. Man kan ibland prata om tre typer av stalking.

Lindrig besatthet

Den enklaste formen bygger ofta på att det funnits en sorts relation mellan parterna. Bekant, granne, kund, affärskontakt, partner eller älskare. Förföljelsen kan börja om relationen surnar till eller om den ena parten känner sig "orättvist behandlad". Individen börjar sin förföljelse för vedergällning eller för att kontrollera och korrigera åsiktsmotsättningarna.

Inbillad kärlek

Kärnan i denna form bygger på att individen inbillar sig att en annan person är attraherad av denne. Illusionen är ofta i form av idealiserad romantisk kärlek och spirituell samhörighet snarare än sexuell tillgivelse. Den andra personen kan vara okänd eller av högre status. Individen anstränger sig ofta för att kontakta offret men stalkern kan även hålla illusionen hemlig. Män är vanligast i rättspsykiatriska stickprov och kommer i kontakt med lagen vid misslyckade försök att rädda offret från en inbillad fara. Kvinnor förekommer främst i klinisk undervisning.

Tvångsföreställd kärlek

Denna form är väldigt lik formen med inbillad kärlek. I detta fall är offret nästan alltid en offentlig person känd genom media. Individen kan inbilla sig att offret är attraktionen är ömsesidig, kan ha tidigare andra primära psykiska diagnoser och kan vara besatta av sin kärlek utan att tro att offret är attraherade av dem. Individen jobbar för att uppmärksamma offret om sin existens.

Det finns även andra sätt att kategorisera stalkers som vi inte tar upp på den här sidan. Detta är mest bara för att du ska få en överblick över hur det kan vara.