AntiStalker

AntiStalker - Motverkar stalking

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Anti stalking

Uppsats om stalkning

Forum > Allmänt > Forum-artiklar > Uppsats om stalkning

Skriv ut

Visar inlägg 1 - 1 av 1.

< [1]  >
Skrivet av BenVit 6 jan 2014 17:16
Skriv ut Direktlänk
Ingen bild

BenVit

(Medlem)

Ett försök att skaffa bevis mot smygstalkare med en digital recorder

alias Ben Vit


Abstrakt
Många individer blir misshandlade av sina medmänniskor. Med detta tekniska test så vill jag också belysa en typ av social ondska ur mitt eget liv. Jag har blivit stalkad i många år och på många platser. Mest i min egen lägenhet dygnet runt men även på skolan. Jag har försökt att bekämpa detta på många sätt. Stalkningen är mest lågmält utförd dvs stalkarna talar med låga röster. Mobbarna kan också vara väpnade med tekniska anordningar och know-how. Min senaste motåtgärd är en ny liten men kraftfull digital inspelningsapparat, LS-100, som jag främst avser att använda i mitt hem. Med denna enhet så hoppas jag få bevis för trakasserandet och hoten så jag kan börja söka hjälp med detta som grund. Resultatet så här långt med LS-100 är en bättre kvalitetsprestanda än sina föregångare och den har också några lovande funktioner.


Innehållsförteckning:Titelsida…………………………………………………1


Abstrakt …………………………………………………2


Innehållsförteckning……………………3


Introduktion…………………………………………4


Olympus portastudio LS-100……4


Diskussion………………………………………………5


Slutsatser………………………………………………6


Referenser………………………………………………7


Introduktion
Jag har blivit förföljd och jagad av stalkare i tolv år och det bara fortsätter. Sättet jag är utsatt för stalkning är av människor som mest talar i låga volymer dvs lågmält. Problemet är att det bara är jag som hör dem och vanliga recorder kan inte fånga de låga ordvolymerna. Det värsta stalkninsbeteendet är utfört i grannlägenheter dygnet runt och riktat mot mig, men jag har varit ett offer för detta på många platser och även på skolan många gånger. Det har varit mycket svårt att få hjälp för detta, så då och då har jag provat något själv. Denna gång men en kraftfull digital inspelningsapparat, Olympus portastudio LS-100[1]. Recordern är främst avsedd att användas i mitt hem. Min avhandlingsfråga är: kan ett tekniskt hjälpmedel som en digital recorder vara till hjälp mot denna typ av smygstalkning?


Olympus portastudio LS-100
Den praktiska digitala recordern är en apparat som används till att spela in ljud av olika slag och även för uppspelning.
Den rektangulära avfasade skalet är tillverkat i tålig metall i mestadels svart. De yttre måtten är 159 x70 x 33,5 mm vilket är ungefär storleken av två kortlekar. Displayen är en 50 mm färg LCD monitor. Den har en vikt av 280 gram.
Figuren nedan visar viktiga delar av portastudion tex display (1), inbyggda mikrofoner (2), batteri och minneskort (3), och knappar för att använda maskinen (4).

Figur 1. Två vyer av recordern[2].

Instruktioner för att använda portastudion
Recordern drivs av ett uppladdningsbart batteri (3) och stängs av med en switch (5) på sidan av enheten. För att spela in ljud så kan man använda de inbyggda mikrofonerna (2) eller man kan också ansluta externa mikrofoner (6 eller 7) till den. Ljuden lagras som datafiler i ett minneskort (3) beläget bredvid batteriet. Beträffande uppspelnings-funktionen kan recordern spela upp filer den har inspelat samt även filer överförda från andra maskiner genom USB-porten (8). För att starta uppspelningen så väljer man en fil och trycker därefter på PLAY-knappen (4). Justera avlyssningsvolymen till en behaglig nivå med VOLYM reglaget (9). Tryck på STOP-knappen (4) för att stanna uppspelningen. Recordern har en inbyggd högtalare på baksidan av enheten. Det går också att ansluta recordern till högtalare via EAR-jack (10) och givetvis använda ear-jack till öronpluggar för musik också. Man kan även ta portastudions filer till en dator via en kabel från USB-porten (8) och lyssna på ljudet från datorn. Slå av strömmen är samma switch som för på (5).


Diskussion
Mitt största problem med stalkning har varit från en grann-lägenhet. Stalkarna utför mest sina trakasserier och hot i låga röstvolymer. Eftersom alla låga ljud är svåra att bevisa så skapar det stora problem för mig, något som jag skulle föredra att slippa. Att det är så svårt att bevisa är också en förutsättning för stalkarna att kunna hålla på samt att metoden är så framgångsrik. Även ett vittne som hör bra (och som stalkarna naturligtvis förstår skulle kunna bidra med bevis) är inte lätt att få tag på.

Har försökt att spela in dessa människor många gånger utan att lyckas och nu tar jag kampen ett steg till med rekordern LS-100. Ett tillvägagångssätt är att börja spela in när jag känner mig pressad av stalkarnas mobbning, stänga av rekordern när jag gissar att en verbal aggression har varit tillräckligt högljudd för att fångas och sedan avlyssna de sista minuterna av ljudfilen. Ett annat sätt är att spela in hela tiden tex på natten, och notera klockslaget när jag vaknar på natten av stalkarnas mobbning (ord och andra ljud). Eftersom jag har inbyggd data när ljudfilen börjar spelas in och fillängden i tid av timmar, minuter och sekunder, så kan jag räkna ut var jag ska avlyssna filen och i bästa fall kunna höra aggressionen.

Portastudion har en intressant funktion kallad För-Inspelning, antagligen först framtagen för att spela in fågelläten, vilken kan spela in ljud två sekunder innan jag faktiskt har tryckt ner inspelningsknappen. Så jag kan sitta med rekordern i handen och vänta på en aggression från stalkarna och ändå få med allting om det är tillräckligt högt. En annan funktion kallas Röst Synkroniserad Inspelning. Det är en funktion som automatiskt startar en inspelning när enheten detekterar ett ljud högre än inställningen på röst-synk-nivån och stannar automatiskt när ljudnivån minskar. När den detekterar ett nytt ljud så startar den spela in en ny fil igen. Flera special förfiningar finns tillgängliga i LS-100 tex uppspelningshastig-heten kan ändras mellan [50%] och [400%] för långsammare eller snabbare överlyssning, en sparad WAV-fil i PCM-format kan bli konverterad till MP3-fil dvs en stor WAV-fil kan göras mindre.

Orsaken till varför mina stalkare är så lyckosamma beror på att de har inplanterat avlyssningsmikrofoner i min lägenhet. Detta förstår jag men jag kan inte finna dem. På detta sätt så får de återkoppling på sitt trakasserande och hot hela tiden. Eftersom de lurpassar på mig dygnet runt och ”ordprickar” mig för allt de kommer på (punktmarkerar, har mig på kornet ljudmässigt) med hjälp av vanliga buggar, och spionprogram i min mobiltelefon, fasta dator och laptop, så kan de rikta sina ord mot mig med låg röst och ändå orsaka stor plåga samt fysiska och psykiska skador. Även i deras repertoar finns naturligtvis ibland också höga oljud som dunsar och slag. Jag tror att den här sortens mobbning historiskt varit lyckosam för förövarna fastän förut hade de inte avlyssningsmikrofoner förstås.

Hur kommer det sig att stalkarna inte tappar intresset när de trakasserar sina offer? Mina förmodade förklaringar är: 1) den ovan nämnda återkopplingen, 2) det är många stalkare, 3) en del samarbetar med varandra, 4) de får kontinuitet och övertaget därför att de stalkar dygnet runt, 5) människor får sitt lystmäte tillgodosatt genom att stalka (en sorts skadeglädje över andra människors olycka), 6) en del av dem får favörer eller betalt för att stalka.

Min situation blev något bättre när en ny lag instiftades den 1 oktober 2011: ”Olaga förföljelse”[3], som gav mig en del moraliskt stöd från samhället.


Slutsatser
Här försöker jag besvara min avhandlingsfråga: kan tekniskt hjälpmedel i form av en digital recorder vara hjälpfull mot den här typen av stalkning, dvs smygstalkning? Min rekorder LS-100 är ny så jag håller fortfarande på att utforska och prova ut enheten. Saker som är bättre än mina äldre rekordrar är tex lagringskapacitet och med det ett rikare filformat dvs man kan göra mer editering i PCM-formatet, direktkoppling till en extern mikrofon och inte via två förstärkare, portastudion har ett något bättre inspelningsljud och även ett något bättre kvalitet i uppspelningsljudet. En sak som hittills är bra är att stalkarna måste sänka sina röster 5-10 decibel för att inte bli inspelade eftersom LS-100 är lite mer känslig än de tidigare.

Jag har gjort så många ansträngningar att skydda mig själv från stalkning utan att riktigt lyckas att jag inte längre är alltför optimistisk på förhand. Emellertid så finns det andra sätt att tackla mobbning, tex genom att försöka få ett vittne, diskutera den här typen av mobbning eller stalkning, ljud-isolera mitt hem och kanske om jag blir rik köpa en mycket dyr inspelningsutrustning speciellt lämplig för låga ljudvolymer.

Att få hjälp för den här typen av smygstalkning från etablissemanget är svårt eftersom de kräver klarhet i vad det är som händer innan de är villiga att tillsätta resurser för att lösa problemet. Tills dess så lider och kämpar jag, likt andra i min situation, med bevisbördan.

Med den här rapporten så vill jag slå ett slag mot smyg-stalkning. Min förhoppning är att väcka en viss allmän opinion mot smygstalkning och möjligen få någon hjälp själv i sak.


Referenser
[1] ”Olympus”. 2013. <http://www.olympus.se/site/sv/a/audio_systems/audio_recording/sound_music_recorders/ls_100/index.html> (12 March 2013).

[2] Basic manual for Multi-track linear PCM recorder LS-100, Olympus, 2012.

[3] ”Polisen”. 2012-09-10. < http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Stalkning/> (12 March 2013).
 

< [1]  >