AntiStalker

AntiStalker - Motverkar stalking

Information - Community - Mötesplats - Forum

 

Anti stalking

Stalkningsvisualisering

Forum > Stalking-fall > Egna upplevelser av stalking > Stalkningsvisualisering

Skriv ut

Visar inlägg 1 - 6 av 6.

< [1]  >
Skrivet av BenVit 16 dec 2020 15:15
Skriv ut Direktlänk
Ingen bild

BenVit

(Medlem)

Har under många år varit utsatt för ordstalkning genom vägg/tak från en grannlägenhet. För att andra bättre och snabbare ska kunna förstå mitt tillstånd har jag gjort denna animation. Rösterna som ingår i videon är inte stalkarnas, de är för låga för att kunna spelas in, utan återberättas av andra. Svara gärna om ni tror att ni kan hjälpa mig i min belägenhet eller har kännedom om en liknande situation som min.

Med vänlig hälsning
ben.vit@live.se

Grannstalkning
 
Skrivet av kallekarlsson 3 jan 2021 02:06
Skriv ut Direktlänk
Mycket illustrativ och skickligt realiserad modell/installation som åskådliggör din upplevelse. För att komma närmare en lösning på detta problemet borde man angripa det på olika sätt och en möjlighet kan vara att undersöka vad som händer om det går att säkerställa att den lägenhet från vilken fraserna originerar är tom/obemannad under visst specifikt tidsfönster.
 
Skrivet av BenVit 12 jan 2021 15:10
Skriv ut Direktlänk
Ingen bild

BenVit

(Medlem)

Hej,
Tack för svar.
Ja jag vet ju att det alltid är personer i lägenheten där som ordstalkar mig men det är klart att det skulle styrka min upplevelse eller inte om man kunde få veta om någon är i lägenheten eller inte under specifikt tidsfönster. Vet dock inte hur detta skulle gå till. Jag har i alla fall sett dem från en grannfastighet så jag vet något hur de kan se ut.
 
Skrivet av kallekarlsson 13 jan 2021 18:15
Skriv ut Direktlänk
Det är sant, det är sannolikt svårt att få full visshet om att lägenheten är utrymd vid en viss given tidpunkt, vilket gör att den strategin delvis faller. Samtidigt känns det som att det potentiellt kan gå att komma längre när det gäller att se sambandet mellan vad som pågår i den förorsakande lägenheten och replikflödet. Man skulle exempelvis kunna göra akustiska jämförelser mellan de kommentarer som når din lägenhet och röstprov från de personer som fysiskt vistas i ursprungslägenheten. Vet vi exempelvis med någon större exakthet/säkerhet hur många olika distinkta röster det är som är inblandade i det hela?
 
Skrivet av BenVit 15 jan 2021 16:12
Skriv ut Direktlänk
Ingen bild

BenVit

(Medlem)

Jag skulle gärna vara med och testa röstprover och se vad som kom utav det, dock vet jag sedan tidigare att killen som har lägenheten inte är speciellt tillmötesgående. Hade han varit det så skulle denna absurda situation förmodligen ha varit kortvarig. Det ingår liksom i stalkarnas koncept att om de konfronteras med sitt beteende så säger de att det är offret det är fel på, särskilt när det inte finns objektiv bevisning.

Enligt min subjektiva uppskattning har det varit 15-20 stalkare mot mig från den lägenheten genom åren. Jag kan i dagsläget särskilja 4-6 stalkare, varav ett par (kille + tjej) brukar stalka mig åt gången, att paret så att säga sitter på passet och övervakar och ordstalkar mig ständigt.
 
Skrivet av kallekarlsson 15 jan 2021 21:44
Skriv ut Direktlänk
OK, ja det verkar ju inte finnas någon samarbetsvilja från motparten när det gäller att lösa situationen, vilket kan men inte behöver vittna om ett ont uppsåt och att man så att säga inte har rent mjöl i påsen. Det är ju också typiskt att försöka tillskriva problematiken en svaghet hos den andre, snarare än att försöka rannsaka sig själv och kritiskt ställa frågan vad som konkret kan göras för att uppnå en praktiskt gångbar lösning. Givet komplexiteten med så många olika källröster försvåras förstås också en ansats att analytiskt försöka klarlägga alltsammans genom att binda enskilda röster till specifika personer som under kortare eller längre tid har vistats i ”stalking-nästet”. Samtidigt är man ju så att säga nyfiken på vad konkret som försiggår där i den andra lägenheten, det verkar ju ändå finnas en del suspekta omständigheter kring ”personnaget” som cirkulerar där och dessa förefaller ha en viss objektiv "rötäggsfaktor". Även om den totala röstkretsen förefaller vara tämligen vid, så är det dock viktigt att fokusera på de ledande/bärande aktörerna, kan man få bukt med dessa så kan det mycket väl vara att de övriga också ger vika av sig själva, det viktiga frågan blir i någon mån hur det hela sattes igång.
Uppdaterat: 15 jan 2021 21:52  

< [1]  >